Saturday, April 02, 2011

Северен възел в Близнаци

Северен възел в Близнаци
♦♦♦ Жан Спилър ♦♦♦

28 септември 1908 до 23 март 1910 Близнаци
♦♦♦
17 април 1927 до 28 декември 1928 Близнаци
♦♦♦
14 декември 1945 до 2 август 1947 Близнаци
♦♦♦
26 август 1964 до 19 февруари 1966 Близнаци
♦♦♦
17 март 1983 до 11 септември 1984 Близнаци
♦♦♦
13 октомври 2001 до 13 април 2003 Близнаци
♦♦♦
5 май 2020 до 18 януари 2022 Близнаци
♦♦♦
10 февруари 2039 до 10 август 2040 Близнаци
♦♦♦

♦♦♦
СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В БЛИЗНАЦИ
и Северен възел в Трети дом
(и Слънце в Стрелец)
ОБЩ ПОГЛЕД
Качества, които трябва да развивате
Работата в тези области може да ви помогне да разкриете своите неизвестни дарби и таланти.
• Здравословно любопитство
• Задаване на въпроси, за да разберете какво мислят другите
• Поглед върху двете страни на всяка ситуация
• Такт
• Логика
• Изказване на вътрешното раздвояване
• Положителен подход към живота и към другите хора
• Съзнателни действия за повдигане духа на околните
• Използване на подход, който не е заплаха за околните, когато изразявате идеите си
• Слушане
• Отвореност към нови идеи и преживявания
• Търсене на фактологична информация преди вземане на решение

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите
Работата за намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне и да направи живота ви по-лесен и радостен.
• Самодоволство
• Надменност
• Приемането, че другите знаят "къде се намират"
• Мисълта, че знаеш какво казват другите, без да се вслушваш в думите им
• Необходимостта да бъдете прави
• Приемане на "истината", без да вземете предвид мнението на другите
• Безгрижната спонтанност
• Поемане по краткия път
• Приемане на хората твърде сериозно, прекалените размисли
• Действия, основани на интуицията, без да проверите фактите
• Съпротивата на идеите, които са чужди на вашата система от ценности
• Предразсъдъците към настоящите ситуации на основата на минал опит

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ахилесова пета/Капаните, които да избягвате/Какво не бива да забравяте
Ахилесовата пета на хората, родени със северен лунен възел в Близнаци, която трябва да съзнават, е необходимостта винаги да бъдат прави. ("Ако другите признаят, че съм прав и ме оценяват за това, ще се чувствам разбран и приет.") Това може да ги въвлече в капана на непрекъснато търсене на Истината. ("Ако знаех всички правилни отговори, хората щяха да ме ценят, тогава ще мога да си отдъхна и да се чувствам свързан с тях."). Но това е една бездънна яма: тъй като е невъзможно човек да бъде винаги "прав", тези хора никога не се чувстват добре. И когато спорят и се опитват да убедят хората, че са прави, другите не искат да се обвързват с тях.
Обаче, ако бъдат достатъчно скромни и готови наистина да се вслушат в разнообразието от гледни точки - дори и в онези, които се разминават с досегашния им опит - те могат да опознаят хората по начин, който да им помогне да се чувстват по-свързани с останалите. Основният извод е, че в даден момент трябва да се освободят от своята прекалена заетост в търсенето на абсолютната истина и просто да започнат да се свързват с останалите хора такива каквито са, като се вслушват в думите им и се учат от тях. Така в процеса на по-спокойни и справедливи взаимоотношения, могат по-успешно да достигнат до истината. И когато хората, родени с тази възлова позиция, наистина се вслушват в онова, което е важно за другите, тяхното ответно поведение е по-подходящо и от по-голяма полза. Тогава другите наистина ги оценяват и се сближават с тях.

Какво наистина искат тези хора
Те искат да бъдат напълно освободени от необходимостта да преследват истината, животът им да бъде изпълнен с приключения, да бъдат спонтанни и прави 100 %. Когато говорят, те искат да изразяват изцяло своето разбиране за истина, интуитивните си догадки и всеки да ги разбира, да се поучава от тях и да оценява помощта им.
За да постигнат тази цел, хората, родени със северен възел в Близнаци, трябва да спрат да фокусират вниманието си върху "собствената си истина" и да започнат да се вглеждат в хората около себе си. Те трябва да слушат и да разбират информацията, която другите споделят. Когато хората с това възлово разположение слушат по този начин, понякога могат да достигнат до внезапно вярно проникновение, което е точно истината, от която другият човек се нуждае. И тъй като тази информация се отнася конкретно за проблема на другия, тя ще бъде възприета с благодарност.

Таланти/Професия
Тези хора имат способност (когато се вслушват) да се настроят на конкретния мисловен процес на другите и да дадат информация, която да позволи на околните да видят проблема от един по-широк ъгъл. Работа в областта на продажбите, писането, образованието и комуникацията във всичките й форми може да ги направи щастливи, както и да им донесе материален успех.
Дарбите в областта на философията, религията и вътрешното осъзнаване на етиката и морала са също добре приложими за хората, родени със северен възел в Близнаци. Те могат да използват своята духовна и интуитивна съзнателност, за да разберат какво мислят другите, без да загубят собствената си истина. Но ако професионално тяхната цел е преследването на истината или на някаква религия като краен резултат, те може да се почувстват безкрайно самотни. Ще бъде по-добре, ако използват природните си дарби, за да се сближат с другите в ежедневния живот.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел в Близнаци
• "В този живот трябва да се съсредоточа върху хората."
• "Мога да намаля скоростта и да отделя време, за да се свържа с другите."
• "Когато започна да разбирам как мислят хората, аз ще зная какво да кажа."
• "Когато имам желание да чуя и науча нещо за другия човек, аз печеля."
• "Ако не разбирам, напълно приемливо е да задавам въпроси."
♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ЛИЧНОСТ
Минали животи
Хората със северен лунен възел в Близнаци са имали най-различни житейски съдби с една обща характеристика: търсене на истината. Те са имали прераждания, в които са преследвали истината по свой начин - като пътуващи монаси в Индия, скитащи номади в пустинята, отшелници или обикновени хора, които са се заселвали сред пустошта, за да изучават природните тайни. Те са също имали много животи, в които са търсили истината като колективен идеал и са били погълнати от идеите на различни религиозни организации. И в двата случая търсенето на истина, духовност, етика и просветление са мотивирали целия им живот, а обществените и човешки взаимоотношения са били пренебрегвани.

Философът
Тези хора са имали много минали прераждания като философи. Живот след живот, независимо дали са били будисти, юдеи, мюсюлмани, или християни, те са изоставяли близките си, за да търсят истината. Ето защо в това прераждане все още имат склонност да се отдалечават от хората и да се движат в собствена посока. През цялото време в предишните си прераждания са търсили просветление - ако е било необходимо, изкачвали са се на върха на планината, за да намерят истината. Но след толкова много прераждания, в които целта им е била една, те са я намерили! В този живот не е необходимо да продължават да я търсят. Накрая, на върха, те са останали изолирани и самотни. Затова в този живот предизвикателството е да споделят своята истина, да се върнат към живот в обществото и да се свържат с останалите.
Желанието да бъдат винаги прави може да се окаже най-големият препъни камък за родените със северен възел в Близнаци по пътя към ефективното сближаване с хората и чувството за спокойствие и обич, които са присъщи на истинската обвързаност. Тъй като в миналите си животи те са били свещеници и философи, другите хора са следвали техните напътствия. Те са свикнали на тях да гледат като на винаги прави, без да им задават въпроси, затова е разбираемо защо хората с лунен възел в Близнаци влизат в този живот с определена арогантност. Но другите могат да почувстват високомерното им отношение и това ги кара да не се вслушват в думите им. В резултат на това родените със северен възел в Близнаци започват да чувстват, че хората около тях подценяват техния ум, защото не ги слушат. Това е пример как могат да си създадат проблеми в общуването.

Проблеми с общуването
В резултат от самотата и изолацията в миналите животи родените със северен възел в Близнаци могат да говорят с часове, без да дават думата на друг. Те може и да зададат на другите някакъв общ въпрос, като "Как вървят нещата?", но ако другият човек насочи вниманието отново към тях, се възползват от възможността и не спират с монолога си. Могат да говорят за всичко, което се случва в техния живот, да си спомнят, да разкажат дузина истории, в които да се представят като герои, без другият човек да добави и дума. Тъй като не получава шанс да се включи в разговора или да разкаже своя собствена история, техният слушател загубва интерес.
След толкова много животи самота тези хора изпитват нужда да говорят непрекъснато. Те се чувстват неудобно от мълчанието, защото го свързват с изолация. Сега искат да се свържат с другите хора и ако по време на общуването се появи мълчание, те имат усещането за възникнал проблем и затова продължават да говорят, само за да запълнят празнотата.
Те научават, че разговорът е процес на умело взаимодействие: в него човек споделя една своя идея и трябва да има чувствителност, за да усети как другият човек я чува, да чака реакция и да изслуша мнението му. Тези хора не бива да забравят да насочват прожектора и към другия човек от време на време, да му задават въпроси за неговия живот и да споделят мнението си във връзка със събития от неговото ежедневие за да се опитат да му помогнат. Ако хората със северен възел в Близнаци не отстъпват мястото, обляно от светлината на прожектора, губят енергията, която другите хора влагат в общуването. Когато почувстват тази загуба на енергия, това трябва да бъде сигнал да позволят на другия човек да говори. Разговорът е като дишането - едно вдишване, едно издишване, и тези хора се учат, че и двамата трябва да имат шанс да се включат в него, независимо от това кой е в центъра на вниманието.
Например, когато говорят за проблеми, които са имали със свой колега, те могат да кажат: "Какво мислиш за това? Смяташ ли, че съм преценил правилно ситуацията?" След като другият човек отговори, те могат да попитат: "Как мина твоят ден? Беше ли спокоен, или трябваше да спориш с някого?" Ако им се стори, че другият човек не иска да отговаря, те трябва да проверят като попитат:
"Предпочиташ да не говориш за това или имаш нещо друго предвид?" За да се поддържа жизнеността на разговора, и двамата трябва да се включват активно. След като веднъж тези хора разберат как се получава един добър разговор, те стават експерти в тази област.
Родените със северен възел в Близнаци се учат да гледат на комуникацията като на средство за задоволяване на любопитството си - да имат желание да научат повече за другия човек. Те трябва да посрещнат с отворени обятия отговорите на другите, защото, когато ги свържат със своите идеи и проникновения, това може да създаде истина, която е по-могъща, отколкото всяка друга абстрактна истина.
Понякога тези хора изглеждат войнствени. Те си мислят, че имат нещо важно да кажат, и се страхуват, че няма да бъдат разбрани. Затова влагат много ентусиазъм и енергия в комуникацията, за да бъдат сигурни, че са ги разбрали правилно. Те могат да станат толкова свирепи и непреклонни, че другите да започнат да се чувстват атакувани и да се опитат да се защитават с отговорите си. И тогава, тъй като другият човек изглежда, че се съпротивлява, те могат да станат още по-настойчиви, докато разговорът не ескалира по един непрактичен, прекалено емоционален начин. Но трябва да осъзнаят, че хората се съпротивляват на начина, по който те са представили гледната си точка, а не на самата идея.
Хората със северен лунен възел в Близнаци имат склонност да говорят по много директен начин - да изказват своето мнение като неоспорима истина - и всяка една дискусия върху нея може да доведе до спор. На тях такава ситуация може да им харесва и да я смятат за стимулираща обмяна на идеи, докато другият човек може да гледа на разговора като една безсмислена битка на остроумия. Това може да им попречи на общуването с приятели в ежедневието, защото последните се изморяват от битката след известно време. Родените със северен възел в Близнаци трябва да се научат да се отдръпват и да се вслушват по-внимателно в другия човек. Те трябва да осъзнаят, че тяхната сила е в ясните спокойни мисли, а не в емоциите. Техните проникновения (когато са чули правилния въпрос) често са много добри, правилни разрешения на проблемите и когато е изречена по недраматичен начин, силата на идеята може наистина да бъде почувствана.
Хората с лунен възел в Близнаци имат нужда да вярват в разума на другия човек и в това, че той ще разпознае истината, без да е необходимо насилствено да му я налагат. Те се учат, че е важно да заместват нетърпението с уважение, ако искат наистина да бъдат разбрани и успешно да се свързват с другите хора.
Друга причина за прекомерната пламенност на тези хора при излагането на идеите им е желанието им тяхната истина да бъде призната. Това подхранва самочувствието им и им помага да се отпуснат, след като знаят, че гледната им точка се възприема. Но те трябва да разберат, че истината съществува сама за себе си и не й е необходима допълнителна енергия от тяхното его, тя няма нужда от допълнително гориво или фанфари, за да се докаже правотата й. Всъщност колкото по-спокойно е изложена, толкова по-добре, за да може другият човек да се почувства незастрашен и да я приеме. Независимо от това колко благородни са мотивите им, тези хора не трябва да използват мощната енергия на своето его, за да изложат по-добре гледната си точка. Другите просто няма да ги изслушат.

Търпение и обърканост
Родените със северен възел в Близнаци се учат да бъдат търпеливи към себе си и околните в изглаждането на проблемите при общуването. Те не са свикнали да водят разговор. В края на краищата, те са били по планинските върхове, какво могат да знаят за комуникацията? Те сякаш говорят латински, когато хората около тях говорят на родния си език. Тези хора трябва да имат търпение и да намалят скоростта, да отделят известно време, за да разберат какво им казват. Ето един пример: човек със северен възел в Близнаци има приятелка, която работи в павилион на един панаир и трябва да преброи точно сто ябълки. Докато брои - 67, 68, 69, 70... - хората се спират, прекъсват я и тя се обърква. Е, приятелката има проблем, съвсем естествено е човекът със северен лунен възел в Близнаци магически да се появи, защото знае отговорите на всички въпроси! Приятелката казва: "Тези ябълки са за продажба. Трябва да изброя...", но роденият със северен възел в Близнаци ще чуе само първите няколко думи. Той приема, че знае какъв е проблемът и затова спира да следи разговора. Когато "се връща" забелязва, че другият човек е спрял да говори, но тъй като изобщо не е чул какъв е проблемът, той ще предложи неподходящо разрешение: "О, не се безпокой - ябълките се продават по 2 $ за четвърт килограм!"
Приятелката ще се подразни, защото наистина има проблем и не е получила отговора, от който се нуждае. И човекът с лунен възел в Близнаци ще бъде объркан, защото безкористно е опитал да помогне, а неговата приятелка не го е оценила. И двамата губят.
Вместо да стои объркан, роденият с това разположение трябва да спре и да помисли: "Добре, след като тя не прие отговора ми, това означава, че не съм се изразил ясно. Може би не съм разбрал проблема напълно." И той трябва да поиска извинение: "Джош, съжалявам, може би не съм разбрал напълно какъв е твоят проблем. Ще повториш ли?" Приятелката ще оцени факта, че той е проявил достатъчна загриженост, като се е върнал отново на темата, и когато каже отново: Трябва да преброя 100 ябълки за панаира", роденият със северен възел в Близнаци ще се вслуша внимателно и ще види какъв точно е проблемът. Тогава може да предложи: "Ами защо не направиш десет купчини от по десет ябълки всяка?" Приятелката веднага ще се почувства облекчена: "Благодаря! Това е много добро разрешение!" Когато другият човек с благодарност приеме отговора, двамата ще се почувстват великолепно и всички ще спечелят.

Носачи на истината
Тези хора често не осъзнават цялото значение на посланието, което получават. В горния пример човекът със северен лунен възел в Близнаци би могъл да се прибере вкъщи вечерта и внезапно да осъзнае: "Разбира се, това е причината, поради която не мога да успея! Мислите ми са истинска бъркотия, а онова, от което се нуждая, е да разделя всичко на малки части, и да се справям с всяка една поотделно!" Хората със северен възел в Близнаци никога не бива да приемат, че даден въпрос не си струва да се обсъжда. Ако някой е искрено заинтересован и търси информация, тези хора винаги ще се опитат да помогнат да я намери. Те са носачи на истината и като помагат на другите да открият информацията, от която се нуждаят, те често разкриват една по-голяма истина.

"Свободолюбиви записи"
В миналите животи свободата е била много важна за родените със северен лунен възел в Близнаци - за да открият своята истина, те е трябвало да бъдат свободни. Сега в главата им сякаш има магнетофонен запис, от който непрекъснато чуват: "Трябва да бъда свободен, трябва да бъда свободен." Но в този живот вслушването в подобни думи не е от полза за тях. Ако те имат връзка, наистина разбират какво казва другият човек, създали са невероятна хармония и внезапно се появи това "Трябва да бъда свободен, трябва да бъда свободен", те ще се отдръпнат от тази връзка. И ще започват да се съобразяват само със себе си, но вместо да се чувстват свободни, ще бъдат самотни (единствени на планинския връх!) и ще се питат: "Какво се случва? Така изобщо не се чувствам добре."
Здравословно е за тези хора да се върнат обратно и да кажат: "Джош, промених мнението си." Това не е живот, в който родените със северен възел в Близнаци трябва непрекъснато да бъдат прави. Те трябва да бъдат честни, когато има два различни отговора на един въпрос. Например може да не желаят да не прекратяват една връзка и в същото време да се страхуват, че ако я продължат, няма да могат да правят онова, което желаят. В този момент родените с това разположение трябва честно да изразят своето раздвоение: "Да ти кажа истината, чувствам се объркан. От една страна искам да остана с теб, от друга се страхувам, че ако наистина се сближим, няма да мога да върша нещата, които правя, когато съм сам и от които се нуждая." Или могат да кажат на децата си: "Разбирам какво се случва с вас и че се нуждаете от повече пространство, но в това семейство трябва да има определена дисциплина, за да може животът ни да върви гладко." Когато споделят двете страни на един проблем, отговорът се появява пред тях. Човекът до тях ще разбере какво казват и ще се съгласи с тях.
Ако просто успеят да осъзнаят наличието на тези "свободолюбиви записи", това ще разреши в голяма степен проблема. Записите са като мускули в съзнанието, които са били прекомерно тренирани и сега изпъкват в най-неподходящите моменти. Затова, ако разберат откъде идва гласът, след това може да не го приемат прекалено сериозно.

Вътрешни конфликти
Безпокойства и страхове
В много минали прераждания родените със северен лунен възел в Близнаци са били духовни съветници, наставници и е трябвало да бъдат сигурни за неща, за които другите са изпитвали съмнения и страхове. Тяхното подсъзнание им е казвало: "От теб се очаква да знаеш всички отговори." Техните цели са изисквали пълно отдаване и вяра, затова сега подсъзнателно се опитват да пренебрегнат появяващите се страхове или съмнения.
Те имат склонност да преценяват себе си като се сравняват с другите по начини, които им пречат да видят истинските си чувства. Например един човек с това възлово положение може да каже: "Знаеш ли, аз наистина не съм щастлив в моята работа... но не зная какво искам да правя точно сега... и съм щастлив, че изобщо имам работа! Всъщност никой не харесва работата си!" Тези хора изглеждат като че всичко са обмислили. Те не биха казали: "Нямам представа какво трябва да правя с живота си." Вместо това ще изрекат "Планирам да започна да уча право", и след това ще изредят шест причини защо го правят. Дори ще изложат и недостатъците: "Вече съм мислил за отрицателната страна на това мое решение, но мисля, че това е, което искам да правя." Когато представят себе си на другите като хора, които знаят отговорите на всички въпроси, такова поведение прекъсва, вместо да подканя към комуникация, общуване и споделяне на онова, което ще им даде нов поглед и допълнителна информация.
Те се объркват, ако трябва да се възползват от идеите и мнението на другите, защото не искат да се чувстват слаби - не искат да се изправят лице в лице с фактите, когато в действителност нямат всички отговори. Тъй като се страхуват, че другият човек ще им каже нещо, което не искат да чуят, те неизменно общуват по начин, който обезкуражава другите да участват в разговора. Тези хора също се страхуват, че истинската комуникация с другите може да разкрие нещо по-дълбоко за тях, което ще накара съмненията, страховете и вътрешната обърканост да се увеличат.

Живот в обществото
Родените със северен лунен възел в Близнаци се учат, че в обществото има свобода на избора. Не всички следват едни и същи правила. Когато всеки от нас се движи по свой собствен път, нормално е да бъде несигурен, да се съмнява и да притежава достатъчно смиреност, за да търси мнението на другите - в действителност това е най-разумното поведение.
Сътрудничеството дава сила на хората да използват своите таланти, да изразяват себе си, да постигат своите желания и да вършат неща, от които печелят не само те, но и другите хора, и обществото като цяло.
На върха родените с лунен възел в Близнаци са били сами, но в обществото ние всички имаме силни и слаби страни. Хората се събират и обменят информация - водопроводчикът е специалист в своята област, юристът познава законите и т.и. Но хората с това възлово положение не са свикнали да търсят помощ. Те мислят, че това показва липса на интелигентност. Но обществото се движи от основния постулат, че никой не може да знае всичко. Ние се намираме в една и съща лодка и човекът, който е най-голям специалист, я управлява.
Хората със северен възел в Близнаци могат да пренебрегнат удобството и другарството, което се появява във взаимозависимостта, защото те не приемат, когато другите им казват какво да правят, особено ако изглежда, че те знаят по-малко за истината от тях. Но в това прераждане те трябва да се научат да живеят в симбиоза с обществото, а в него има много хора, които знаят повече от тях. Родените с лунен възел в Близнаци не бива да забравят, че от скромността могат да спечелят, защото тя им позволява да се вслушват в думите на другите и да се учат от тях. Те трябва да открият как да бъдат себе си и да продължават да подават ръка и на другите членове на обществото. Нещо повече, скромността им помага да научат истината, че вселенската енергия може да дойде от всеки и затова те трябва да бъдат отворени за различни гледни точки.

Двойственост
Тези хора се учат да приемат двойствеността: противоречията в другите и двойствеността на собствената си природа. Тъй като са преследвали само истината в миналите си животи, те са загубили способността да бъдат човешки създания. В това прераждане тяхната мисия е да открият отново всичко за човешката природа.
Планетата Земя се движи от принципа на ин и ян, деня и нощта, студа и топлината, даването и приемането, мъжкото и женското начало - тези на пръв поглед противоположни неща създават едно цяло. Родените със северен възел в Близнаци най-добре ще разберат живота и различните ситуации, когато видят и обратната страна на монетата. Те все още се учат да виждат, да приемат и да проявяват интерес и към двете страни, а не да смятат, че "това е просто една монета, голяма работа". Вместо да избягват вътрешните конфликти, те се учат да постигат онова спокойствие на духа, което идва от откровено и изпълнено с любов приемане на противоположните части от собствената им природа. Следователно хората с лунен възел в Близнаци не трябва да се тревожат за това, че не могат да видят пълната картина. За тях е приемливо и да не знаят - всъщност, в този живот за предпочитане е да не знаят нещо! Ако си мислят, че вече всичко им е ясно, това блокира тяхната отвореност да получават нова информация, която може да подобри разбирането им за дадена ситуация.
Тези хора се объркват, когато съобщават нещо на другите, защото си мислят, че те не искат да чуят различната истина. Затова, когато някой им каже: "Аз напуснах тази работа", "Разделих се с приятеля си", или "Реших да не записвам право", родените със северен възел в Близнаци ще кажат: "Не исках да ти казвам, но никога не съм го харесвала." Или "Не мисля, че юридическото училище беше добра идея за теб." Другият човек може да каже: "Защо не ми каза по-рано?" Но тези хора се страхуват да не наранят околните, споделяйки истината. Те трябва да разберат, че и най-обикновеното изразяване на собственото им мнение може да бъде полезно за другия човек.
Но мотивът, който лежи зад предлагането на тяхната гледна точка, играе жизненоважна роля по отношение на това как се приема съветът им. Ако техният мотив е да предложат любов и подкрепа, другият човек ще почувства добрите намерения и ще бъде отворен да чуе думите на този с лунен възел в Близнаци. Но ако мотивът им е да покажат осъдителното си отношение или че са прави, другият човек ще опита да се защити. Ако хората със северен възел в Близнаци наистина искат да помогнат, общуването върви гладко. Те ще предложат своето разбиране като друга гледна точка, дар, който околните получават, защото родените с това възлово положение се интересуват от тях, и ще позволят на другия човек да прецени дали са прави в тази ситуация.

Оптимизъм
Хората със северен лунен възел в Близнаци имат склонност да бъдат слепи оптимисти, което може да ги подведе да попадат в различни ситуации, без внимателно да са проверили всички факти. Понякога те интуитивно чувстват, че някой е бил непочтен към тях, но могат да пренебрегнат своето усещане с надеждата, че ще ги оценят и всичко ще се подреди. Когато осъзнаят небалансираността, те се нуждаят от един нов избор. Това ще възстанови самочувствието им.
Когато хората с тази възлова позиция осъзнаят, че ситуацията не е благоприятна, те имат нужда да се облегнат на собствените си сили. Но не винаги се чувстват способни да се справят с положението. Те имат склонност сляпо да вярват на хората, които смятат, че по-добре могат да се грижат за себе си в реалния свят. И тъй като са доверчиви, приемат, че другите също са такива, а това може да им донесе много неприятности.
Тези хора трябва да се осланят на помощта на другите, но не бива да правят това сляпо. Предизвикателството за тях е да разберат хората около себе си и да не вярват на никой, водени от страх, че нямат друг избор. Те трябва да се вслушват в думите на другите и тъй като по природа имат усет към истината, могат да разпознаят кога околните не са искрени към тях.

Морал
Родените с лунен възел в Близнаци често не очакват хората да им казват истината. Те си мислят, че другите действат от някаква различна позиция, където е нормално да бъдеш не съвсем честен, да изричаш благородни лъжи, да криеш пари и т.н. И тъй като те самите никога няма да направят подобно нещо, чувстват, че другите се намират на едно по-ниско морално ниво. Още веднъж опитът от миналия им живот със строгите етични норми се вмъква в настоящото им съществуване и те срещат трудности с онова, което смятат за "несправедливост и игри" от страна на други хора.
Хората със северен възел в Близнаци трябва да осъзнаят, че тяхната задача е да върнат отново духовните принципи и истината в съзнанието на другите. Ако те гледат на тях като на хора, които не са добри или с висок морал, естествено че другите ще им противопоставят своите възгледи - никой не иска да се чувства грешник! Затова те имат нужда да подкрепят околните по начин, който да им помогне да поемат по пътя на духовността в ежедневния си живот. В същото време, те трябва да бъдат отворени за различни гледни точки и да смекчат суровостта на собствената си позиция.
Когато родените със северен лунен възел в Близнаци кажат нещо, те държат на думата си - това е въпрос на морал за тях. И очакват хората около тях да играят според правилата, за които и двете страни са се договорили. Когато другите кажат, че ще направят нещо и не го сторят - поради някаква причина - хората с тази възлова позиция могат да се почувстват безкрайно разстроени. Те искат първоначално приетият ангажимент да бъде спазен или да бъдат предупредени за промените.
Например, ако те са се разбрали с някого да изчистят тавана и след това възникне друга работа, обикновено ще кажат: "Бяхме се уговорили да изчистим тавана днес, но изглежда, че няма да остане време. Има ли някой, който да не одобрява това?" Те мразят нещо да бъде казано и след това да не бъде направено. Но не знаят как да създадат подобно поведение в другите хора - те не искат да ги притесняват или да им позволяват да разберат, че съществува някакъв проблем. Това може да бъде извор на сериозно объркване за родените с възлово разположение в Близнаци.
Когато подобни различия се появят, те обикновено са резултат от една от следните три основни причини:
1. Може да бъде резултат от първоначално недоразумение, което хората със северен възел в Близнаци са позволили да мине покрай ушите им, без да го изяснят, дори и да не са били съгласни с него в този момент. Ако те трябва да изяснят нещо от миналото, трябва да се обърнат към фактите: "Вчера те чух да казваш..., а сега твърдиш, че... Не мога да разбера защо се появи тази промяна. Ако обичаш, би ли ми обяснил, за да мога да разбера по-добре онова, което искаш да кажеш?" Ако мотивът на човека с тази възлова позиция е наистина да разбере и не иска да кара другия човек да чувства, че не е прав, този подход ще даде резултат. В противен случай другият човек ще започне да се чувства неудобно и ще се опита да се защити с отговора си.
2. Другият човек може да не е казал точно онова, което роденият с лунен възел в Близнаци е чул - в живота на хората с такава позиция на възлите има много погрешно схващани неща в комуникацията. Ако хората с лунен възел в Близнаци могат да си спомнят думите по-точно, те могат да кажат: "Вчера те чух да казваш... това ли имаше предвид, или нещо друго?"
3. Възможно е също другият човек да е бил на едно мнение в даден момент и след това в резултат на промяна в обстоятелствата, възприемането или реакцията на околните да е променил своето мнение и на следващия ден да има напълно противоположна позиция. Част от живота в обществото е да се научим също как да се адаптираме и да променим посоката в отговор на реакцията на другите.
Хората изразяват една идея и в зависимост от това, как другите реагират на нея, продължават да се придържат към нея или променят мнението си, за да могат да стигнат до целта си по най-сигурния път. Например някой е убеден, че рекламата в списание А ще помогне да се развие бизнесът му. Но след като получи скромни резултати, той може със същата убеденост да твърди, че не е добра идея да се рекламира в списание А и да пусне обява в списание Б или да използва напълно различен начин за реклама.
Родените със северен възел в Близнаци могат да гледат на тези ситуации като на непоследователно поведение, но то просто представя процеса на интелигентна адаптация към реакцията на околната среда. От миналите животи, които са прекарали в религиозни храмове, тези хора са свикнали да търсят вечните истини: абсолютните универсални закони, които никога не се променят. Но в това прераждане те се учат да се движат в социална среда и трябва да бъдат смирени, за да чуят и да научат как работят правилата в тази среда. Това осъзнаване на правилата ще им помогне да бъдат по-отворени към другите. Техните реакции могат да помогнат на родените с лунен възел в Близнаци да определят дали имат някакъв принос и дали ефективно добавят своята положителна енергия в дадена ситуация.

НУЖДИ
Възприемане и споделяне на идеи
Родените със северен лунен възел в Близнаци изпитват желание много бързо да бъдат приети техните гледни точки и те да бъдат чути. Под тази прибързаност, обаче, се крие необходимостта да получат одобрението на околните. Одобрението за тях е точен барометър дали са на правия път. Когато другите хора приемат онова, което те казват, това е сигнал, че комуникацията е ефективна. Ако другите не приемат техните думи, това трябва да им подскаже, че е необходимо да се отдръпнат и да облекат своето послание в думи, които останалите могат да разберат.
За тези хора истините са свещени - истинска основа на възприятията им и те действат водени от тях. Затова се объркват, когато трябва да ги споделят, тъй като се страхуват, че другите ще ги помислят за луди или ще ги осъдят за това, че размишляват за истината, вместо да мислят как да направят пари или за други проблеми в ежедневието. Те искат да разкрият себе си пред другите, но тяхната свещена истина е толкова нереална, че е трудно да се говори за нея направо и другият човек често губи интерес. Тогава хората с лунен възел в Близнаци се объркват, защото не знаят как да изразят своята философия с няколко думи.
Това е като да отидеш със зъбобол в зъболекарски кабинет. Пациентът иска да знае: ще правим ли пломба, ще вадим ли зъба, ще вадим ли нерв, или ще запълваме канал? Той не иска зъболекарят да му говори за това какво е изучавал в медицинското училище. Годините, които зъболекарят е прекарал в учение, му помагат да вземе решение за това какво трябва да бъде направено с този зъб и пациентът ще почувства наученото от обикновените му, конкретни действия. По същия начин и родените със северен възел в Близнаци трябва да се научат да отговарят на конкретните нужди на другия човек, да му дадат точен или много опростен отговор, а не да развиват цяла философия. В настоящото прераждане точно това дава положителни резултати.
Истината е енергия, а не концепция. Тези хора действително търсят нейната енергия, но не бива да забравят, че тя няма да дойде от прекомерните размисли. Те ще се докоснат до нея, когато обменят идеи с другите, за да разрешават проблеми в ежедневието. Когато родените със северен възел в Близнаци им помагат да се справят с един дори и незначителен проблем или неразбиране, енергията на истината ще се появи и всички ще намерят изход и спокойствие на ума. В това прераждане е предвидено тези хора да стигнат до истината чрез обикновените, ежедневни взаимоотношения и искрената връзка с другите.

Способност да останеш в настоящето
Разрешаване на проблемите тук и сега
Родените с лунен възел в Близнаци имат склонност да бъдат толкова загрижени за далечни, цялостни решения, че не позволяват на себе си да изпитат радостта от момента. Те все още търсят абсолютната истина. Но в това прераждане имат по-силна необходимост да намират решения "тук и сега" и да усещат, че те (и хората около тях) са щастливи във всеки един момент. Така моментите ще се натрупват и щастието ще продължава.
Същото се отнася и за техните бизнес дела. Те могат да бъдат толкова увлечени от "по-голямата картина", че да загубят поглед как да постигнат едно незабавно и успешно разрешаване на проблема. Те трябва да бъдат по-възприемчиви към изискванията на момента, да подреждат проектите си в определени времеви граници за тяхното изпълнение, вместо да имат чувството, че никога няма да се справят с материалните неща.
Например имах един клиент със северен лунен възел в Близнаци, който давал част от къща под наем. Когато един от неговите наематели се изнесъл, били необходими някои малки поправки на водопровода. Вместо да разреши този проблем и да даде жилището отново под наем, той решил, че сега е моментът изцяло да поднови водопроводната система. След това решил, че сега е най-подходящият момент да подсили основите - което изисквало още по-голяма сума пари и време (които той нямал), както и да издигне къщата нагоре ("за да бъде изпипано всичко"). След това той продължил да си мисли какво още може да се развали с течение на времето (тези хора винаги мислят за вечността!), за да може сега да го оправи. Тъй като нямал парични източници да свърши всичко веднага, месец след месец той продължавал да не дава жилището под наем.
Когато семейството от последния етаж се изнесло, той разширил проекта си, за да включи и водопроводната система на горния етаж ("все някога и това трябваше да бъде направено"). Къщата била без наематели девет месеца, когато той дойде при мен, защото вследствие на липсата на пари от наеми беше изправен пред опасността да я загуби. Тези хора трябва да се учат да ценят временните решения, да се справят с проблемите, когато възникват, и да не мислят прекалено далече в бъдещето. В противен случай губят здравите основи, които ще им позволят разширение след време. Животът на тази планета е временен - вечността съществува само в съзнанието. Те трябва да скъсят разстоянията в бъдещето и да подредят настоящите си дела. Трябва да се съсредоточат върху всички безмълвни факти от една ситуация, да ги огледат добре и да използват логиката си.
Чувство за цел
Докато в някои области хората с лунен възел в Близнаци са прекалено търпеливи, в същото време те се опитват да постигнат по-бързи резултати в други сфери. Но нелогичната привързаност винаги води до повече работа в дългосрочен аспект, защото тези хора ще трябва да се връщат обратно, да намаляват скоростта и да повтарят всичко отново. Те се втурват да премахнат всичко и всеки от своя път, за да бъдат свободни за по-важните дела.
Често тази вътрешна тревога се свързва с това, че се чувстват загубени. В действителност те наистина се нуждаят от цел, която да направлява живота им. Но от тях зависи да определят тази цел и тя трябва да бъде нещо повече от това да преследват истината. Те трябва да имат цел, която е насочена към настоящето и ги свързва с обществото и докато не намерят подобна цел, ще се чувстват загубени. Това е една от причините, поради които тези хора сменят работните си места толкова често. Ако тяхната настояща работа не задоволява вътрешното им чувство за цел, те няма да имат пречки да я напуснат и да опитат нещо напълно различно, за да видят дали ще се получи. Те желаят да завършат колкото специалности е необходимо, за да се подготвят за професията, която си мислят, че е добра за тях.
Търсенето на цел, което зове родените със северен възел в Близнаци, е остатък от миналите животи, в които са преследвали истината. Но в този живот тяхната цел е да се научат да се свързват с обществото. Например, ако седят на една маса с четирима души, те са страхотни в поддържането на разговора. Но ако са с тези четиримата ден след ден, те започват да се изнервят. Мислят си, че вече са казали всичко, което имат да казват. И наистина са го направили, но не са чули какво другите могат да съобщят в отговор - а това е следващата стъпка! Тези хора имат нужда да слушат другите и да се научат как да използват техните отговори, за да може връзката да се развива. Тази обмяна на знания може да създаде огромно количество енергия, което да доведе до разкриване та нови страни у тях. Когато четиримата от масата се сблъскат с нови изживявания, те достигат до проникновения, които могат да споделят с другите.

Промяна
Хората със северен възел в Близнаци са прекарали много животи, "хванати в капана" на различни религиозни организации, които са били съсредоточени върху истината, така че в това прераждане те упорстват и се концентрират само върху едно нещо. Те са жадни за приключения: да опитат всичко от живота, да изпробват различни видове взаимоотношения, разнообразни професии и да живеят на много места. Те копнеят да открият ползите от факта, че живеят на този свят.
В същото време понякога завиждат на онези, които имат само една работа, един брак или един стил на живот. Те се чудят: "Виж, ти! Какво ли ще стане, ако се отдам изцяло на един избор?" Но подсъзнателно знаят, че когато са отдадени на едно нещо, животът е доста отегчителен и не могат да го направят! В този живот те се нуждаят от много възможности, за да бъдат дните им интересни и да поддържат енергията си. Един потенциален недостатък на гледната точка за живота като приключение е, че може да им даде повърхностна представа за хората, които срещат.
Те имат склонност да пропускат дълбочината у другите - техните истории и характери, как са стигнали до мястото, където се намират сега - те просто изживяват едно приключение с тях и след това продължават. Но само когато отделят време, за да опознаят другите хора, ще се почувстват близки с тях и ще намерят душевното спокойствие, което търсят. Затова от полза за родените със северен възел в Близнаци е да намалят скоростта и да бъдат търпеливи с тези около тях - да отделят време, за да задават въпроси на другия човек и наистина да се обвържат с него.

Спонтанност
Тези хора обичат спонтанността - това ги кара да се чувстват леки и щастливи. Спонтанността понякога работи за тях, но може също да бъде пречка за по-интимни приятелства. Например те имат склонност да организират ангажиментите си в последната минута и често хората, които искат да видят, не са свободни. От полза за тях ще бъде, ако осъзнаят, че другите живеят с предварителни планове и ако те наистина искат да се срещнат с някого, трябва да му позволят да знае за намеренията им по-рано. Често те решават, че ако не могат да бъдат с този човек, значи така е било писано.
Тези хора предпочитат спонтанността пред планирането, защото не знаят предварително дали наистина ще искат да бъдат с даден човек. Те предпочитат да бъдат свободни и да поемат в някоя посока - където могат да открият енергия и където ги заведе тяхното желание за приключения. Но те учат, че има мигове, когато тяхната любов към спонтанността не работи в тяхна полза, като например в бизнес делата или с хора, които не избират и дори предпочитат да избягват спонтанните действия.

Неуморност
Хората със северен лунен възел в Близнаци са неуморни по специфичен начин. Но от дейността си в миналите животи те все още имат способност да се концентрират 100 % върху работата, с която се занимават, каквато и да е тя - дори и да не е постоянна. За тях това е здравословно. Те чувстват, че не могат да посветят целия си живот на едно и също нещо, защото чрез разнообразието от житейски ситуации се учат как да живеят на този свят.
Но понякога се отдават на една професия. Могат да успеят в нея и да печелят добри пари и на определено ниво да бъдат задоволени. Но те знаят, че най-добрият момент да направят промяна е когато се чувстват наистина добре и когато всичко върви гладко. Тъй като това е живот, в който се учат и развиват, събират и предават информация, те мислят, че ако не направят доброволно промени, когато дойде моментът, животът ще ги принуди да сторят това. На тези хора не им липсва смелост. Те обикновено имат самочувствие, оптимизъм и вярват в живота, за да поемат риск и сами да осъществят промяната.
Често промените, които родените със северен лунен възел в Близнаци правят, са базирани на интуитивни знания. Те имат усет за следващото приключение, което изпитват нужда да изживеят. Макар че тяхната интуиция ги направлява, те трябва да имат предвид и логическия маршрут, който трябва да следват, за да направят тези промени, като включат и онова което са научили от другите. В противен случай тяхното пътуване може да бъде изпълнено с повече трудности, отколкото е необходимо. В този живот те не могат да се водят от принципа "направи си сам" - те се нуждаят от помощта на хората, които са живели повече сред обществото, за да им помогнат в постигането на целите им. Тези хора трябва да бъдат внимателни, за да не се увлекат прекалено, поради своята склонност да бъдат по-старателни, отколкото ситуацията изисква. Те се учат да бъдат доволни от временните разрешения, за разлика от постоянните, които са търсили в миналите животи. В обществото всичко непрекъснато се променя. Идеята е животът да продължи да се движи в положителна посока като помагат на другите хора. Ако те чувстват, че не се движат напред, имат нужда да внесат светлина в живота си и да разрешат проблемите си по един логичен начин, който може да им бъде предложен от хората около тях. Това ще им възвърне енергията!
Самотата е носила спокойствие на хората със северен възел в Близнаци в миналите животи, но те знаят, че това състояние не е разумно за тях сега. Ето защо се връщат обратно в обществото: за да открият тази вътрешна хармония, която идва от взаимоотношенията им с другите. Те се учат как да поддържат баланса във връзките си с останалите и да разпростират тази хармония извън себе си. Но родените със северен лунен възел в Близнаци са толкова затворени по отношение на социалния живот, че това се оказва трудно за тях и затова те се опитват да се променят, но само като използват своите вътрешни способности. С други думи те не задават въпроси за другите, вместо това се опитват да изградят някакъв тип непрекъснатост чрез нишката на обвързаността, защото в миналите животи са развили добре тази способност - и тя им носи вътрешно спокойствие и хармония.
Сега те влизат отново в обществото и се опитват да поддържат вътрешно спокойствие, докато се обвързват с другите. Ето защо временните, повърхностни взаимоотношения могат понякога да бъдат добри за тези хора. Само след като достигат до определена дълбочина те могат по-лесно да поддържат собственото си чувство за хармония, когато са с друг човек. След като веднъж научат как да правят това с различни хора на повърхността, те могат да осъзнаят и как да преминат на по-дълбоко ниво и все още да поддържат енергията и хармонията в живота си.

Намаляване на скоростта
Родените със северен възел в Близнаци чувстват, че имат толкова много информация, която могат да дадат на другите, че всички тези послания, които носят, им изглеждат като товар. Но техният живот не се движи със същата скорост както в миналите им прераждания, когато са пътували сами. Те трябва да намалят скоростта. В края на краищата това е един човешки живот.
Ако те се опитват да проявяват прибързаност, накрая ще се наложи да извървят по-дълъг път, защото ще трябва да се връщат и да повтарят някои неща. Те не бива да забравят, че мястото, където се намират, е точно това, в което трябва да бъдат, а човекът срещу тях е онзи, който има нужда да чуе тяхното послание. Това може да бъде огромно облекчение от стреса, който те изпитват. Ако се движат прекалено бързо, за да се доближат до следващия човек, те няма да успеят ефективно да предадат първото послание и тежестта ще остане с тях.
Друг проблем е, че родените със северен възел в Близнаци чувстват отговорност не само да донесат посланието, но и да видят, че другият човек ги разбира. В известен смисъл това е правилно. Те са учители в този живот и работата им е да предават посланията си така, че другите да могат да ги разберат. Но ако са нетърпеливи, те неизменно се опитват да насилят другите, вместо да намалят скоростта и да представят идеята си на езика на другия човек. Те трябва да се водят от принципа, че дванадесет послания, предадени на дузина хора, така че да бъдат разбрани, са по-важни, отколкото стотици послания, които никой не разбира.

Уважение към думите
Родените с лунен възел в Близнаци може би са заеквали в своята младост: тази склонност е по-силна у тях, отколкото при другите възлови позиции. Това е така, защото техните мисли се движат прекалено бързо и те са имали толкова много прераждания, изпълнени с мълчание и размишления, че не са свикнали да говорят. Техните мисли се движат десет пъти по-бързо, отколкото устният им апарат. Те са много ентусиазирани да комуникират, защото не са били сред обществото толкова дълго и сега са щастливи да бъдат част от него, но се страхуват, защото не знаят как да се свържат с него. Всичко това води до склонността им да заекват. Да повторя още веднъж: намалете скоростта, за да преминете на вълните на другия човек и така ще улесните предаването на по-голямо количество информация за по-кратко време и с по-малко думи.
Заекването може да бъде полезно в друг смисъл. То кара тези хора да търсят алтернативни думи, в случай че първият набор се окаже неподходящ. Това ги кара да осъзнават по-добре необходимостта да намалят скоростта и точно да предават онова, което мислят: то ги учи да уважават думите и изкуството да ги използват, за да изразят точно онова, което имат предвид. Като насилват себе си в намиране на точни думи, за да предадат идеята си, тези хора канализират своята изключително творческа умствена енергия по един конструктивен начин във взаимоотношенията си с другите.
Те имат толкова много умствена енергия, че ако не оценяват мощта на думите, резултатът е объркване. За тях е много важно да не говорят прибързано, да отделят време, за да намират подходящите думи. Това канализира тяхната енергия и им дава онази съсредоточеност, от която се нуждаят. Те знаят точно какво искат да кажат, но може да бъде трудно да бъдат разбрани. Тези хора виждат как другите комуникират ясно и не знаят защо на тях общуването им създава толкова неприятности. Затова те харесват филми с интересен, интригуващ диалог, защото се учат като гледат какво казват хората и как го правят. Най-важното нещо за тези хора е да не забравят да намаляват скоростта. Те трябва да бъдат сигурни, че онова, което казват, ще бъде разбрано от всички заинтересовани, дума по дума, вместо да засипват другите с множество идеи, още преди първата да е възприета. Например, ако те кажат: "Пътуванията в чужбина не са много приятни преживявания", тук трябва да спрат и да видят как тези около тях ще им отговорят. Ако другите се противопоставят на тяхното становище като посочат какво удоволствие е било за тях пътуването до Таити, родените със северен възел в Близнаци трябва да спрат и да изяснят какво са казали в началото.
Те биха могли да се поправят: "Не казвам, че пътуванията в чужбина са неприятни за всички, но за мен лично те не са източник на най-големи забавления." Никой не може да се противопостави на житейския опит на друг човек, когато е ясно, че той не говори от името на всички. След като отделят време да изяснят първата си идея, те могат да осъзнаят, че имат възможност да се поучат от различния опит на другите и тогава да продължат така: "А ти какво можеш да кажеш за пътуванията си в чужбина?" Тези хора са по-добри, когато се опитват да видят как другите гледат на живота, за да могат да разширят собствените си възприятия.

Навременност
Хората със северен лунен възел в Близнаци се учат да мислят, преди да говорят. Те също така трябва да разберат колко важно е да изчакаш подходящия момент, за да изразиш своята гледна точка. Дори ако хората с тази възлова позиция предложат на другия човек идеалното разрешение на даден проблем, няма да има никакъв смисъл, ако той не е готов да го чуе. А когато другият човек не е възприемчив, те трябва да се примирят и да изчакат да се появи следващата възможност.
Те трябва да се съсредоточат върху това да проявяват разбиране и добронамереност, които могат да предложат, само ако нямат лична заинтересованост от комуникацията. Когато те имат изгода от това другия човек да приеме и оцени тяхното становище това води до напрегнатост, която действа против тях и може да изглежда сякаш те обичат проповедите или битките. Тези хора проявяват загриженост към онези, на които искат да помогнат, но понякога тяхната най-голяма загриженост се изразява в желанията им да поддържат другия човек дори в моментите, когато не изглежда, че той ги разбира.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Нужда от свобода
Хората със северен лунен възел в Близнаци изпитват невероятна нужда от свобода в това прераждане. Ако това ги кара да се запознават с нови хора, е здравословно и ще доведе до увеличаване на тяхната жизненост. Но ако подтикът към свобода е основан на вслушване в техните "свободолюбиви записи" или бягство от предизвикателството на връзките с другите, резултатът ще бъде тревога и самота.

Страх от обвързване
Когато другите ги тревожат, реакцията на хората със северен възел в Близнаци е изцяло да се отдалечат и да се завърнат на своя планински връх. Те чувстват, че обвързаността ги прави слаби, и подсъзнателно се страхуват да бъдат разбрани в дълбочина от друг човек. Също така се объркват, когато трябва да влагат много усилия, за да споделят своите истини. Макар че истините идват прекалено лесно за тях, те имат големи трудности, когато трябва да ги предадат на другите, по начин, по който ще бъдат разбрани и оценени.
Тъй като това са хора, които се учат как да слушат другите, задаването на въпроси е добър навик за тях. Качеството да бъдат добри слушатели е свързано със задаването на въпроси и проявата на заинтересованост към живота на другия човек и когато тези хора са ангажирани в този процес, те са щастливи и спокойни. Хората с такава възлова позиция се страхуват от истински дълбоката връзка с другите, но когато го правят, чувството на завършеност и факта, че ги приемат, са дълбоко удовлетворяващи. Те могат отново да постигнат спокойствието, за което са работили толкова сериозно в миналите си животи.
За да постигнат успех в близките взаимоотношения, родените със северен лунен възел в Близнаци трябва да признаят, че досега са били като завити в пашкул. Те трябва да се издигнат над страховете си и да декларират своето намерение: че искат да излязат от пашкула и да се свържат с другия човек - не само на нивото на надеждите и мечтите, но също така и в съмненията и страховете. След това, докато разкриват себе си в разговор, те могат наистина да бъдат честни и да споделят своя не само весел, оптимистичен поглед за това как трябва да се развиват нещата - но и да говорят за своя истински живот и за своите предизвикателства. Това че са възприемчиви към проблемите на другите може наистина да им помогне да постигат победи в ежедневието, които вероятно никога не биха могли да постигнат сами.

Поемане на ангажименти
Повечето от тези хора искат да установят сигурна, скрепена с брак връзка, но една част от тях в същото време се страхува от постоянността. Те искат да бъдат свободни да се развиват и променят, да се движат в света около себе си и да вършат различни неща. Ако наистина се свържат с друг човек, който има същия темперамент, могат да получат най-доброто от двата начина на живот. Но ако влязат в една връзка, която ограничава свободата им, обикновено резултатите са отрицателни.
Хората със северен възел в Близнаци не се обвързват лесно. Онова, с което са ангажирани, е истината н хармонията вътре в тях. Те не искат тяхната философия да бъде разклатена и не са сигурни как могат изцяло да се ангажират с един човек, без да бъдат повлияни техните вярвания. Родените с лунен възел в Близнаци чувстват, че тяхната истина е онова, което им придава индивидуалност. Те могат да живеят с човек, които има различни вярвания, докато и двамата имат желание да приемат философията на другия.
Хората с лунен възел в Близнаци с нежелание ще направят нещо, което да ограничи социалните им взаимоотношения. Те се учат как да се свързват и да се интегрират отново в обществото и имат нужда да се срещат с много различни хора, за да разширят своето мнение за това как да сторят това. Те искат да внесат съзнание за истината и чувство на вътрешна хармония в обществото. Когато бъдат въвлечени с различни хора в различни ситуации, те придобиват повече увереност в способността си да поддържат собственото си вътрешно щастие, докато общуват с другите. След това могат да позволят на околните да се доближат до тях, защото знаят, че ще могат да поддържат тяхната хармония.
По този начин началото на една ангажираща връзка за родените със северен възел в Близнаци може да отнеме повече време, защото те губят чувството си за вътрешно спокойствие, ако прекалено бързо отидат твърде далече. Един брак или годеж, който ще им пречи да общуват с другите, в действителност се противопоставя на по-големите им цели. Те имат нужда от партньор, който да ги подкрепя в тяхното движение сред обществото. На тях им е нужно да поддържат връзка с повече хора, за да развият изцяло своя потенциал. Това не означава, че моногамията ще бъде пречка за тяхното развитие - те имат нужда от разнообразни взаимоотношения с различни хора и не бива да бъдат ограничавани.

Склонност към предварителни преценки
От всички качества, които ги водят до заблуда в тяхното подсъзнание, онова, което най-често саботира връзките им, е склонността предварително да си правят заключения, без да имат достатъчно доказателства. Когато действат, без да са събрали предварително факти или да са споделили информацията си с другите, те предопределят своето разочарование. Когато имат съмнения, те трябва да говорят с другия човек и да слушат, без да проявяват осъдително отношение. Ако приемат, че другите знаят, че всичко е наред, те често си навличат неприятности. Когато проверяват нещата в реалния живот - откриват кой е другият човек и дават информация за това кои са те - ще бъдат много по-щастливи. За да имат успешна връзка, те трябва да излязат малко встрани от своя път, за да оставят отворени възможностите за общуване.

Липса на общуване
В своите връзки тези хора са склонни да приемат, че другите знаят какво чувстват те и изпитват онова, което и те изпитват. Например имах една клиентка, която беше прекарала изумителна, прекрасна нощ с един мъж. След това той повече не я потърси и тя предположи, че той е изживял нещо различно от това, което е изживяла тя. Но фактът е, че тя не знаеше. Възможни са стотици причини, поради които той не я бе потърсил: може да е загубил телефонния й номер, може да е имал друга връзка, може да се е появило нещо, за което той е трябвало спешно да се погрижи и след това да му е станало неудобно да я потърси след толкова време, или пък нейното заключение е било правилно. Но най-добрата възможност за нея беше да вдигне слушалката, да го попита как вървят нещата, да сподели колко й е харесала тази вечер и да разбере защо той не й е звъннал. Тези хора трябва поне малко да вярват в положителните изходи и да поемат отговорност, за да постигат положителни резултати в собствения си живот.
Когато започнат една връзка, хората със северен възел в Близнаци често не звънят на другия човек през един продължителен период от време. Ако имат някакви негативни усещания или не са убедени в нещо, те не искат да общуват, защото не желаят да казват; "Моят приятел наскоро ме напусна" или "Взеха ми кредитните карти." Те искат да изчакат, докато се справят с проблема, за да имат положителни неща, които да споделят - те нямат желание да общуват, когато не са в най-добрата си форма. Съвсем естествено е повечето хора да възприемат това нежелание за общуване като липса на интерес. Тези хора са загубвали много романтични връзки именно в резултат на тази своя склонност, защото близкият човек е решавал, че те не проявяват интерес към него и се е ангажирал с някой друг. Ако те са наистина заинтересовани да поддържат една връзка, не трябва да приемат, че другият човек знае, че всичко е наред. Те трябва редовно да вдигат телефона или да изпращат картички, за да поддържат връзката. Ако изживяват период на съмнения или несигурност, трябва да кажат: "Ами, неудобно ми е да ти се обаждам, защото не съм готов да се срещнем точно сега. Трябва да завърша някои неща в моя живот, но исках да ти кажа, че мисля за теб, и исках да видя как са нещата при теб."
Ако има недоразумения, тези хора трябва да поемат отговорност за изясняването им. Те трябва също така да осъзнаят, че ще бъдат от помощ, ако предупреждават другите за потенциалните проблеми: "Понякога не чувам какво казват хората, защото мозъкът ми препуска напред. Ако смяташ, че не съм те разбрал, моля те, да ми кажеш, защото искам между нас да има яснота." Родените със северен възел в Близнаци могат да си мислят нещо и да приемат, че другите хора ги разбират. За тях е шок да открият, че начинът, по който те са интерпретирали думите, не е този, по който другите ги разбират. От особена важност е да проверят отново дали са разбрали правилно и да се стараят да изричат винаги онова, което е в ума им. Ако те тактично карат другите да разбират техните различни мисли и идеи, ще открият, че връзката им поема в една нова и по-положителна посока.

Изразяване на чувствата
Когато хората с това разположение на възлите отделят време, за да изразят точно своята гледна точка за личните си изживявания, другите биват дълбоко развълнувани. Като резултат родените с лунен възел в Близнаци изпитват радостта от приемането и симпатията. Когато те споделят неща, без да е необходимо да бъдат прави или да докажат своята гледна точка, ще почувстват резултата със сърцето си. За да достигнат до другите на духовно ниво, те трябва да изричат истината за онова, което чувстват.
Например имах един клиент, роден с тази позиция на лунните възли, чиято приятелка най-неочаквано беше злоупотребила с една от кредитните му карти в магазин за дрехи. Той повдигна въпроса и макар че вече знаеше за какво е похарчила парите, настояваше тя да признае, че си е купила дрехи. Когато тя каза, че ги е използвала за домакински електроуреди, той се почувства толкова обсебен от идеята да я накара да му каже истината, че накрая тя го напусна. Тези хора мразят лъжите и когато си мислят, че ги мамят, имат склонност да реагират с чувство за наранено достойнство в такива огромни размери, че отблъскват другите. Но в този случай мъжът не е изразил своята истина. Той трябваше да каже: "Има нещо, което искам да обсъдя с теб, защото е много важно за мен.
Открих, че с кредитната ми карта е изтеглена голяма сума пари и проверих, за да видя дали не е станала грешка. Имаше три касови бележки за дрехи с твоя подпис върху тях. Знаеш, че винаги съм бил щедър, искам да имаш красиви дрехи, но се чувствам наранен и измамен, защото не си ме попитала, преди да използваш кредитната карта."
След това честно изразяване на чувствата, щеше да се появи следващото ниво на истината. Когато е изложил фактите и своите искрени чувства, той щеше да остане отворен, за да види нейния характер по-точно. Приятелката му или щеше да се промени, за да бъде в по-голямо морално съзвучие с него, или той щеше да открие, че тя е неподходящ партньор за интимна връзка. Тези хора трябва да дават шансове на другите за духовно израстване. Те могат да открият пространство за това само като имат желание самите те да бъдат завършени личности - откровено да разкриват своите чувства, вместо да се насилват другия човек да бъде искрен.

Желание винаги да бъдат прави
Родените със северен лунен възел в Близнаци сериозно се противопоставят срещу истината на другите - особено на хората, с които се срещат в ежедневието си. Това може да бъде една от причините, поради които хората чувстват, че трябва да ги лъжат - хората със северен възел в Близнаци могат в действителност да не искат да чуят какво се случва с другия човек. Но тяхното нежелание да слушат може да завърши с болезнено неразбирателство с онези, на които най-много държат.
Макар и да казват, че търсят истината, те се разстройват, когато другите им я казват. И ако не желаят наистина да се вслушват в нея, ефектът ще бъде да окуражават хората да ги лъжат. Никой не желае да го смятат за човек, който не е постъпил правилно, а родените с лунен възел в Близнаци са толкова уверени в това кой е прав и кой не е, че другите нямат желание да бъдат около тях.
Хората със северен възел в Близнаци се учат да ценят щастливото разбирателство с хората и да го предпочитат пред страстното преследване на философската истина. Това също изисква да спрат с обсъждането на другите. Когато те преценяват близкия човек, не вземат предвид неговия морален кодекс. За да го разберат по-добре, трябва да задават въпроси: "В какво училище си учил? Каква беше първата ти работа?" Те имат склонност да бъдат прекалено насочени към сегашния момент и да приемат, че настоящият живот на близките им винаги е бил един и същ - макар че биват заинтригувани, когато другите споделят как са стигнали до настоящето си положение.
Ако търсят истината или фактологична точност от другия човек, трябва винаги да бъдат напълно наясно със себе си за собствените си мотиви. Дали искат да научат повече неща за другия човек и да му помогнат да разкрие себе си по-ясно. Или техният мотив е да докажат своята правота. Ако той е да слушат, ще спечелят, ако мотивът им е да бъдат прави, ще загубят.
Родените със северен възел в Близнаци трябва да приемат, че другите са равнопоставени, ако искат да комуникират откровено. А откровеността се разгръща постепенно - не е задължително тя да се прояви в първите няколко срещи. Когато хората с тази възлова позиция позволят на другите да станат по-честни към себе си, откровеността, която търсят, ще се появи. В личните взаимоотношения те имат нужда да изразят колко важна е честността за тях по един конструктивен начин, който не отчуждава другия човек. Например могат да започнат по-меко, но съвсем ясно: "По-приятно е, когато сме честни един към друг, отколкото когато се опитваме да се мамим. Честността ни сближава и ни помага да се приемем един друг,"

Изразяване на различията
Ако тези хора насилят себе си да дадат на някой положителен или отрицателен отговор, когато всъщност техните мисли са противоречиви, каквото и да кажат ще бъде лъжа, защото истината е, че все още не са намерили отговора. Затова най-правилното нещо, което трябва да съобщят на другия човек, е, че виждат две алтернативи и не знаят коя да изберат. След като веднъж другият човек осъзнае това, родените със северен възел в Близнаци могат да експериментират като поемат по единия път и си запазят правото да изберат другия, ако се окаже, че са сбъркали.
Например имах клиентка с такова разположение на възлите, на която й бяха предложили да работи в офис или у дома си. Тя предпочиташе спокойствието и възможността да работи сама вкъщи, но се страхуваше, че ако не е в офис, степента й на продуктивност може да спадне. Тя трябваше да каже на своя шеф точно онова, което каза на мен: "Искам да работя вкъщи, но за мен е важно да запазя нивото на своята продуктивност. Така че нека опитам да работя у дома и ако продуктивността ми намалее, предпочитам да се върна обратно в офиса."
В това прераждане съвсем нормално е хората със северен възел в Близнаци да променят своето мнение. На тях не им е било позволено да правят това в миналите си животи, затова имат чувството, че трябва да кажат: "Ето това е начинът." Но в този живот се учат да виждат повече възможности и когато получават допълнителна информация, те естествено ще сменят своята посока, за да се възползват от различното положение.
Затова, когато тези хора изразяват своето решение (или мнение в момента), те трябва да се опитат да не представят възгледите си прекалено строго, за да могат да променят своето мнение. Вместо да твърдят: "Това не е правилно и винаги ще го смятам за неправилно", по-добре е да кажат: "Това не е правилно. Аз може да променя мнението си, но в момента това е гледната ми точка." Техните възгледи могат да се променят, за това е добре да не дават категорични отговори.

Романтични връзки
Разнообразие
Кармата на хората със северен лунен възел в Близнаци в този живот определя да се свързват с много и различни индивиди: глупави хора, празноглави спортни маниаци, неудачници, които не са успели да завършат училище, колежански възпитаници. Хората, с които се срещат, са много различни. Понякога те се чудят кой е техният тип, защото на повърхността им допадат всички! Когато придобият по-ясно чувство за тяхната духовна идентичност и разберат как да общуват с хората, възможността да бъдат с толкова много и различни личности започва да им се струва смислена. Когато тяхната истина се "оттласква" от различни повърхности, те могат да я видят от различен ъгъл. Това им помага да разберат кога концепцията им е наистина правилна и те получават удовлетвореност от възможността да я видят така, както я възприемат различните хора.
Например те могат да се запитат: "Какво е беден човек? След това да наблюдават хората, на които им липсват финансови средства, и да открият, че в отделни случаи положението да бъдеш беден може да ти осигури по-голяма стойност, отколкото ако си богат. Вълнуващите им открития произтичат от тяхната отвореност да сравняват своите идеи с онова, което действително се случва около тях.
Хармонията, която търсят, идва от факта, че свързват гледните точки на различните хора с тяхната собствена истина. Тяхното предизвикателство е да забележат енергията, която могат да получат от разнообразието.
Когато родените със северен възел в Близнаци почувстват своята сексуалност, имат склонност да се стремят да поддържат връзка с много хора. Те са били лишени от топлотата на човешките взаимоотношения в продължение на толкова много прераждалия, че са като деца в магазини за сладкиши: искат да опитат всичко! Всъщност в техния случай и в разумни граници, това не е грешка - особено в младежките им години. Те се учат как да се свързват с другите и в същото време да поддържат и споделят истината, която се намира в тях. Разнообразието може да им помогне да се научат да я разкриват, без да им се изплъзва.
Тези хора имат добре развито чувство за честност от миналите си животи и никога няма да кажат нещо, което да подведе другия човек. Те не декларират: "Обичам те и ще остана с теб завинаги", за да заблуждават другия човек. Но в резултат на вината, която чувстват вследствие на религиозното си възпитание от миналите животи, те чуват глас, който им казва: "Зная, че това е неправилно - трябва да бъда само с един човек." Може да дойде момент, когато избраният път да се окаже правилен за тях, но това решение трябва да бъде в съзвучие с тяхната истина, когато са с друг човек, без да си позволяват да се подават на изкушението да смятат за прави единствено себе си. Когато поддържат интимни връзки с много хора, те са очарователни и запазват своето добро поведение, за да могат взаимоотношенията им да се развиват. Но когато успеят да не забравят "добрите си маниери" в отношенията само с един човек, едва тогава са наистина на прав път.
Ако все още са на етапа на поддържане на много интимни връзки, техният мотив трябва да бъде ясен. Когато се опитват единствено да прогонят самотата чрез секса, резултатът ще бъде временно задоволство само за тази нощ и още по-силно усещане за празнота на следващия ден. За да избегнат този разрушителен кръговрат, те трябва да разширяват непрекъснато своята духовна обвързаност с другия човек като основа за физическата интимност. Те трябва да установят емоционална обвързаност преди физическата. Само тогава физическата връзка ще бъде радостен израз на тази истина и те няма да се чувстват празни или виновни.

Обсебеност
Хората със северен лунен възел в Близнаци могат да бъдат обсебени във връзките си с другите, особено когато става въпрос за романтични или сексуални взаимоотношения. Ако те прекалено се ангажират с една идея или един човек, трябва да опитат да се освободят от тази обсебеност, за да си възвърнат спокойния и конструктивен разум. Ако са обсебени от една идея, те трябва да вземат предвид и другата гледна точка, за да балансират своето мислене. Ако са обсебени от един човек, трябва да намерят платоничен приятел, с който да прекарват известно време, за да балансират взаимоотношенията си. Само тогава могат да постигнат успех в основните си връзки. Осъзнаването, че имат право на избор, винаги ще работи в тяхна полза.
Обратно, тези хора могат също да отидат и в другата крайност и да не желаят да се ангажират. В този живот те имат склонност отново да бъдат философи - но когато се изкачат на върха на планината, кой ще бъде с тях? Една от най-опасните им склонности е податливостта да превръщат своите мисли в черти от характера, което поставя връзките им на втори план. Те могат дори да не успеят да оценят другите хора, защото са прекалено силно съсредоточени върху собствения си мисловен процес. "Моите мисли са толкова верни, толкова значими." Възможно е изобщо да не забелязват нуждите на другия човек и ето тук могат наистина да бъдат наранени. Те няма да открият разнообразието, от което се нуждаят, ако не са отворени да видят гледните точки на другите.
Родените със северен възел в Близнаци трябва да се научат да придават по-голяма тежест на човешките взаимоотношения, трябва да отделят повече време и енергия, за да се обвързват с хората, вместо да се концентрират върху своите цели. В последна сметка може да се окаже, че хората са тяхната цел, ако те само спрат прекалено да мислят.

Повърхностност
Тези хора са великолепни при първите срещи: встъпителните етикетни фрази, очарование, външна привлекателност. Но те са като онзи професионалист, който ви посреща на входа на ресторанта - знаят как да накарат някой да се почувства добре дошъл, да кажат две, три общи фрази, които се отнасят за всеки. Те са очарователни с първите жестове и усмивки, но след това са загубени. Когато ситуацията е романтична, те често се изнервят и престават да харесват човека до себе си или се опитват да пренесат много бързо връзката на физическо ниво. Тези хора се чувстват много удобно в своите тела и затова след като веднъж започнат да се свързват физически, те отново се чувстват спокойни. За нещастие, ако духовното привличане и взаимното разбиране не са се установили преди това, тяхната сексуална обвързаност често е кратка и само временно ги задоволява, и така те не преминават към по-дълбоки и изпълващи ги с радост връзки.
Тези хора са имали много минали животи, преливащи от вълнуващи впечатления. Когато са се отправяли към планинския връх, за да търсят истината, те са срещали по пътя един привлекателен човек и са имали прекрасно сексуално приключение с него. Но не са проявявали интерес към по-голяма ангажираност - те са преследвали истината. Да изградят по-здрави връзки или да задълбочат романтичните взаимоотношения е било в противоречие с техните цели. В този живот подобно поведение води до изолация, но тези хора продължават да странят от дълбоката обвързаност с другите. Те искат да бъдат близо до тях, но не знаят как да го направят. И това неудобство може да ги обърка, особено в романтични ситуации.
Но родените със северен възел в Близнаци трябва да осъзнаят, че притежават невероятна дарба да се обвързват с хората, след като веднъж са взели решение затова. Ключът е да проявяват истински интерес и любопитство към другия човек. Как мисли той? Какво е важно за него? Какви са интересите му? Какво иска той да им каже и какво искат те да му разкрият?

Разум във връзките
Хората с лунен възел в Близнаци имат склонност да бъдат прекалено директни и това ги въвлича в неприятности. Те трябва да не забравят да вникват по-дълбоко в онова, което наистина искат да кажат, и след това да се изразят по един отговорен начин, като проявяват чувствителност към другите.
Например имах клиентка, която от двадесет и шест години беше омъжена за мъж със северен лунен възел в Близнаци. Един ден той се прибрал у дома и казал без никакви предварителни признаци за подобно решение: "Срещнах подходяща жена и искам развод." Той бил срещнал своята любов само преди две седмици. Думите му напълно шокирали неговата жена. Те прекарали в спорове повече от година като търсели да открият проблемите, които довели до неговата решимост да скъсат. Накрая срещата се оказала увлечение - онова, което този мъж наистина искал, било да вдъхне живот на взаимоотношенията си със своята съпруга. Те имали добър брак, основан на взаимни и силни чувства на любов, и сега, когато пиша тези редове, те все още са заедно. Той получил онова, което искал: Връзката му с неговата съпруга била изцяло променена. Но тя не можа да се възстанови емоционално и е неспособна напълно да му прости за онова, през което я беше накарал да премине.
Родените със северен лунен възел в Близнаци се учат, че когато говорят, без да се съобразяват с последствията, те могат ненужно да наранят другите. Това се отнася особено за случаите, когато техните думи всъщност не са самата истина, а просто един опит да наранят другия човек или да привлекат внимание. Те трябва да изяснят за себе си какво чувстват и след това да преценят кой е най-добрият начин да го кажат. Дали техният мотив е да върнат любовта във връзката си или искат да накарат другия човек да се чувства виновен. Често, когато говорят с груба прямота, те не изразяват точно своите чувства. Родените със северен възел в Близнаци трябва да се съсредоточат върху разрешаването на проблемите по един по-отговорен начин.
В горния пример вместо да изрече думи, които не е премислил предварително, човекът с това положение на възлите е можел да поговори със своята съпруга и да каже: "Виж, срещнах жена, която ми харесва. Все още нямам връзка с нея, но възнамерявам да задълбочим взаимоотношенията си, защото се чувствам нещастен в нашия брак." Съобщаването на истината по един логичен начин, с факти е щяло да му даде онова, което е искал - вдъхване на живот на неговия брак - без да опустошава душата на съпругата му. А след това биха могли заедно да разрешат проблемите си. Сега, макар останаха заедно, шокът и тревогата са били толкова силни, че тази връзка едва ли някога ще бъде напълно излекувана.
Хората със северен лунен възел в Близнаци имат нужда да се поставят в положението на другия човек и да видят какъв подход ще накара техния близък да се чувства удобно. Ако използват думи, които да показват уважението им към другия, това ще им помогне да се свързват по един положителен начин с хората около себе си - основен елемент, необходим за поддържането на щастливи взаимоотношения.

ЦЕЛИ
Изразяване и приемане на мнения
Родените с лунен възел в Близнаци се учат как да предават съобщенията и как да чуват онези, които трябва да получат. За да осъществят това по-ефективно, те трябва да правят разлика между отделните функции на мозъка и да наблягат върху този аспект, който осигурява фактическа, логическа ориентация.

Информация чрез интуиция
Тези хора са прекарали много минали животи в развиване на своите философии и в осланяне на интуицията си. В тяхното индивидуално и самотно търсене на истината интуитивното знание е било най-добрият им водач. Но сега, когато отново са в обществото, фактите ще им помогнат да се свързват с другите по начин, който възстановява вътрешното им спокойствие. Ако те вземат решения, основани само на интуицията, това почти винаги ги поставя в изолация. Ако се чувстват несигурни или разстроени от една ситуация, те трябва да потърсят повече информация. Тези хора лесно могат да останат неразбрани, бързо да реагират и да се почувстват отхвърлени, когато никой не е възнамерявал да постъпи така с тях.
Но ако имат силни интуитивни чувства по отношение на нещо, трябва да му обърнат внимание. Най-добре е да отделят време и да задават въпроси, които ще им донесат успокоение: „Чух онова, което каза, но поради някаква причина се чувствам неудобно. Искам да имам повече информация, за да съм сигурен къде се намирам." Тези хора винаги печелят, когато събират информация и тя ги изпълва с убедителност и топло чувство за истината вътре в тях.

Противоречие между логиката и спонтанността
В това прераждане вземането на решения, основани на спонтанни импулси, не е от полза за родените със северен лунен възел в Близнаци. Ако почувстват неочакван подтик да се качат на самолет и да заминат за Перу, необходимо е да спрат и да обмислят идеята от гледна точка на логиката. Решения, които са взети на базата на логиката, а не от прекалено доверие или големи надежди, ще се окажат най-благоприятни за тях в дългосрочен план. В този живот хората с лунен възел в Близнаци не могат да действат прибързано, без да вземат под внимание всички факти.
Тези хора се учат да откриват стойността на логиката в ежедневни ситуации. Например, ако една от техните истини е вярата в стойността на приятелството, те трябва да не забравят своята цел - създаване на приятелства - и след това разумно да наблюдават какво поведение трябва да имат, за да постигнат онова, което искат. Как едно приятелство се развива от обикновено познанство? Какви общи характеристики забелязват в успешните връзки? Логиката ще им подскаже какво поведение дава най-добри резултати, за да създадат връзките, които искат. Преди всичко логиката им действа успокояващо. Тя им дава възможност да видят последователността на стъпките, през които трябва да преминат, и това им носи спокойствие на духа. Когато използват логиката, те се чувстват обвързани с другите и виждат как могат да маневрират успешно в обществото. В новите ситуации родените с лунен възел в Близнаци могат да се справят със своето безпокойство като разумно определят стратегиите си, защото планирането им създава чувство за непрекъснатост, от което те наистина се нуждаят.

Изслушване
Хората със северен лунен възел в Близнаци са дошли на този свят, за да разпространят енергията на истината в обществото. Когато не могат да запалят другия човек за по-висшата истина, това най-често е така, защото не слушат какво всъщност им казва той. Те не му отговарят по подходящ начин. Когато вярно възприемат позицията, от която тръгва другия човек в разговора, те могат да изрекат подходящи думи и да влязат в синхрон с него, за да преведат своята истина на неговия език, така че той да ги разбере. При реагиране по подходящ начин чувството на неразбиране се изпарява. Това изисква търпение. Също така е необходимо да бъдат истински ентусиазирани за възможностите в потенциалната връзка и да влагат достатъчно време и енергия в нея. Но понякога имат склонност да бъдат прекалено взискателни и според тях малко хора заслужават търпението им.
Иронията е, че родените с тази възлова позиция имат дарба да създават истински връзки с почти всеки, когото срещнат! Те са свикнали да търсят хора, които също се стремят към истината, но в този живот за тях не е предопределено да говорят единствено с други философи. Те имат нужда да изслушват онези, които срещат в ежедневието си: пощальона или продавача. Съществува безкрайно разнообразие от хора, с които могат да се свържат, и трябва да намерят онези, на които имат какво да кажат.
Но трябва да вярват в силата на Вселената, в това че тя ще доведе подходящите хора при тях. Ако няма недоразумения, значи това е човекът, с когото те трябва да бъдат търпеливи. Проблемите в комуникацията са червен флаг за тези хора, който им сигнализира, че трябва да намалят скоростта и да обърнат внимание на човека пред тях.

Дипломатичност
Основната цел на родените със северен възел в Близнаци в този живот е да предават знанията си. Когато другите не съзнават важността на истината в ежедневието си, това дава възможност на тези хора по един ненатрапчив начин да предадат онова, което знаят. Основната дума тук е "ненатрапчиво" или "тактично", "с любов", "дипломатично", "по забавен начин". Те трябва да предадат посланието си по начин, който не кара другите да се чувстват виновни. Тогава те няма да заемат отбранителна позиция и ще могат успешно да приемат посланието.
Родените с лунен възел в Близнаци по природа обичат да помагат, когато видят някого в беда; те са сред първите, които ще предложат помощ. Но тонът им и начинът, по който ще направят това, може да бъде проповеднически, защото те не осъзнават, че смятат само себе си за прави. Те наистина искат да дадат на другия човек отговор на проблема веднага. Но научават, че дори ако наистина имат разрешение, другият човек няма да ги чуе, ако начинът, по който се опитват да изложат идеите си, е обиден. Това е същото като лекарствата за деца, които са обвити в сладка обвивка, за да бъде приемането им по-леко за всички. Тези хора трябва да се научат на тактичност: как да излагат идеите си кратко и да предлагат информация, която другите са склонни да преглътнат.

Търсене на съвети
Хората с лунен възел в Близнаци с нежелание търсят съвети, защото се страхуват, че това ще покаже тяхната несигурност и си мислят, че вече знаят какво ще каже другия човек. В действителност другият човек може да им каже нещо, което е напълно различно от онова, което очакват, и то може да се окаже точно онова, което може да разреши проблема им. Другите хора могат наистина да помогнат на тези със северен възел в Близнаци да видят нещата от различен ъгъл и да им дадат възможност за нови проникновения.
Те винаги с изненада откриват, че хората около тях разбират какво се случва, макар и сами да не са изразили проблема си. Те си мислят, че ако имат оптимистичен вид, другите ще приемат, че всичко е наред. Факт е, хората често са доста чувствителни към настроенията на родените с това разположение и могат да притежават точно тази информация, която ще им бъде от полза.

Развиване и усъвършенстване
Образование
Официалното образование е добро за родените със северен възел в Близнаци и те с удоволствие възприемат новите знания и информация. Това разширено обучение им помага да видят "голямата картина" на живота и им помага да усетят начина, по който мисли обществото. То им предлага определена структура и им показва различни гледни точки, а това им помага да излязат извън рамките на собствената им истина. Четенето също им помага да видят живота през очите на някой друг. Тези хора са като празния харддиск на компютъра. Те са гладни за информация. Те обичат литературата, която четат, да включва различни теми и сюжети, в противен случай могат да се отегчат. Освен че разширява познанията им, четеното им дава и разнообразие от теми, на които да говорят с другите, а това ги прави по-уверени в способностите си да се обвързват.

Нова среда
За хората със северен лунен възел в Близнаци е здравословно да попадат в ситуации, в които са заобиколени от различни хора, защото всеки един им дава възможност да научат нещо ново за тях самите. Те често гледат на нещата по един моралистичен, духовен начин и затова имат нужда от Уроци, които да им помогнат да възприемат живота и със сърцето си. Новите ситуации ги карат да се запитват кои са те и в какво вярват. Затова трябва да започнат да се срещат с хора, да задават въпроси, да четат: с други думи да правят всичко, което могат, за да научат нещо за всяка нова ситуация. За тях е нов шанс да видят света от гледната точка ва други хора.
Ако родените със северен възел в Близнаци се опитат да се застопорят на едно място и пренебрегват личния си растеж, ще се случи нещо във външната среда, което да им даде тласък и да ги изпрати към ново предизвикателство. За тях най-разумно е да изберат посоката, в която ги води интуицията им и да имат желание за преодоляване на новите ситуации в живота си. Но тези хора могат да бъдат много упорити по отношение на уроците, които трябва да усвоят.
Те трябва да осъзнават тази склонност и съзнателно да бъдат готови за промени - за да могат да избегнат ненужната умствена или физическа болка от това, че ще им се наложи да "се събудят". Когато изберат промяната, новата ситуация ги мотивира и ги връща отново във водовъртежа на живота.
Писане
Един от най-добрите начин, който може да помогне на родените със северен възел в Близнаци да се развиват, е редовното писане - на дневник, книги, статии и т.н. Физическият процес на вземането на химикала в ръка и записването на онова, което те мислят, че ги кара да се чувстват уверени и стабилни. Записването успокоява тяхното вътрешно безпокойство, освобождава напрежението и тревогата и възцарява мир в душите им.
Тези хора са невероятно талантливи писатели, макар че могат да разберат това прекалено късно, когато се обърнат назад и видят какво са създали. Те имат способност да изясняват мисълта си върху лист хартия по един прост начин, който в действителност се пренася далеч отвъд думите. Също така, когато започнат да пишат за проблемите или изживяванията си, това концентрира тяхното подсъзнание и отговорът, който търсят, се появява върху белия лист.
Писането е невероятно освобождаване за тях. Ако те са разстроени от някого или се чувстват неразбрани, една от най-добрите терапии е да му напишат писмо. Дори и никога да не го изпратят, самото писане ще ги накара да се чувстват много по-добре. Те могат дори да напишат: "Днес беше тежък ден за мен - чувствам, че съм в сериозен стрес." Простият акт на изписване на онова, което забелязват в момента, ще премахне част от неприятната енергия в тяхното съзнание. По този начин те се освобождават от умствения стрес и се отварят за решения, които да им донесат спокойствие.
За тези хора писането може дори да бъде една добра професия. Те могат да бъдат толкова гъвкави и имат такъв простор за развитие, че това да се окаже единственото нещо, което търсят. Те не трябва да се осланят на някакво съдействие или определена структура, защото могат да бъдат навсякъде, и да бъдат себе си и в същото време да работят - а това силно ги привлича.

Говорене
Хората с лунен възел в Близнаци толкова са привикнали към мълчанието в големи групи, че може би се срамуват да споделят онова, което имат да кажат - макар че от тях стават много добри оратори. След като са чули идеите на останалите членове на групата, те могат да забележат разминаване между онова, което се твърди, и онова, което действително се случва. В този случай тяхна работа е да споделят истината за своя действителен опит. Те могат да чувстват такава енергия и страст, че да не са сигурни дали са изрекли правилните думи. Но ако нещо ги подтиква да говорят, за да изяснят нещата, те трябва да продължат и да споделят онова, което имат.
Ключът, за да направят успешно това, е първо да осъзнаят, че са чули и разбрали онова, което другият човек е казал и след това да отговорят по положителен начин, за да види той, че са чули думите му. (Например: "Ти се изрази красноречиво със сърдечна искреност и смелост" и т.н.) Тези думи могат да помогнат и ако родените със северен възел в Близнаци използват изразните средства на другия човек, за да постигнат взаимна обвързаност. Ако разбират какво казва другият човек, и те самите ще бъдат чути.

Обучение
В това прераждане хората с лунен възел в Близнаци са тук, за да обучават. Те трябва да съобщят истините, принципите и практическото приложение на моралните норми в обществото. Те разбират вселенските закони и искат да помогнат на другите да се научат да ги прилагат по практически начини в ежедневните ситуации.
Те се учат да виждат истината, която лежи зад думите, и това, че трябва да слушат внимателно другите, за да разберат въпросите, които им задават. Ако се освободят от своите собствени представи за истина и действително се вслушат автоматично ще превключат на ценностната система на другия човек и спонтанно ще кажат - чрез откровен въпрос или ново късче информация - онези думи, които ще променят перспективата и за двете страни към една нова истина.
Ако хората със северен лунен възел в Близнаци гледат на себе си като на учители, а не като на философи, изцяло се променя изживяването, което имат, при споделяне на истината и този акт се превръща в истинска радост за тях. Като учители те не очакват другите да знаят онова, което те знаят, и това ги въоръжава с повече търпение, когато предават посланията си. Когато помагат на друг човек да открие собствената си истина, те постигат хармония и усещат топлите чувства, които се появяват между тях.
Като учители тези хора трябва да се разделят с предубежденията си и да позволят на другия човек да мисли свободно, без да се опитват да го направляват и да го карат да прави заключения, идентични с техните собствени. Това е разликата между истинския и риторичния въпрос.
Истинският въпрос подтиква другия човек да отговори в хармония със собствената си вътрешна истина, докато риторичният въпрос го манипулира и го кара да стигне до определени, предварително установени заключения.
Риторичните въпроси не са от полза за тези хора: истинските въпроси и логиката са даровете, които родените с тази възлова позиция носят, за да помогнат на другите да постигнат едно по-високо ниво на възприемане. Когато се държат като истински учители, те постъпват така, че от дадена ситуация да спечелят всички.

Съвместимост с обществото
Родените със северен лунен възел в Близнаци се учат да ценят човешките взаимоотношения и важността на доброжелателността в ежедневните контакти с другите. Те имат склонност да бъдат до такава степен чувствителни към тяхната истина и цели, че забравят важността на тактичното отношение към другите.
Отдадеността в много минали животи на духовната истина пречи на тези хора да отворят вратите за честно, саморазкриващо се общуване. Но когато го правят, се появява усещане за благодат, което обгръща всички засегнати. Атмосферата е заредена с чувство за духовно общуване. И накрая се появява следното желание: "Нека празнуваме тази вечер ...нека плачем и се смеем над миналото... нека мечтаем и правим планове за бъдещето, нека живеем само за мига и да бъдем заедно.” Хората със северен възел в Близнаци имат талант да изградят едно изцяло ново ниво на комуникация, когато искат да разкрият своята интимна същност - без да е необходимо да бъдат прави или герои.

Въпроси
Въпросите са невероятно важно оръжие за тези хора. За тях може да бъде по-добре да задават въпрос, вместо да излизат с отговор. Ако не могат да намерят общ език с някого, трябва да зададат въпрос (не риторичен, а истински) и честно да се опитат да разберат какво мисли човекът до тях. Той често ще се препъва в истината на хората с лунен възел в Близнаци, когато се опитва да им отговори, защото тези хора притежават истината в своето енергийно поле!
Но когато действат, водени от мотива да се обвържат, подходящият начин, по който да изразят онова, което искат, и как да го кажат, автоматично се изяснява. Но докато схванат това, процесът е труден и изисква съзнателни усилия. Те трябва да насилят себе си да слушат и да задават въпроси и може да им бъде трудно да контролират своята неуморност. Но за родените с лунен възел в Близнаци задаването на въпроси, за да се намери повече информация, е много важно. То им помага да се чувстват "в момента" и замесени във взаимоотношенията. Онова, което причинява трудности на тези хора, е неспособността им да разберат, че има два вида разговори: обикновен разговор, в който хората просто споделят неща от ежедневието си, и една много по-дълбока обвързаност, която може да се появи само докато те обсъждат тема, която е свързана с духовността им и е значима. Истината е, че родените със северен възел в Близнаци могат да общуват по един истински начин - дълбок и значим - без да говорят за живота и смъртта, за философия или за много сериозни решения. Обвързаността може да се появи, когато се обсъждат обикновените неща от живота, но тези хора трябва да бъдат ангажирани и да задават въпроси. Когато наистина са активни, внезапно откриват, че всички искат да бъдат около тях -защото за другите е голямо удоволствие да говорят с хора, които имат северен лунен възел в Близнаци. На свой ред те искат да бъдат заобиколени с много и различни хора, защото харесват многообразните ситуации, в които могат да попаднат.
Но процесът включва отказ от желанието за контрол. Хората със северен възел в Близнаци са много добри в умението си да поддържат разговора с общи приказки, но ако искат да попитат приятел: "Защо отиваш в Чикаго?", те всъщност не знаят какво ще им отговори другият човек. Това означава, че не знаят как да реагират. Тъй като другият човек ще им съобщи нова информация, те осъзнават, че ще предоставят контрола върху разговора на него. В един момент от това се чувстват добре, но винаги се страхуват, че няма да знаят какъв следващ въпрос да зададат! Но когато престанат да се притесняват и позволят на другия човек да контролира разговора, онова, което искат да кажат, се появява съвсем естествено и тяхната истинска същност се разкрива по позитивен начин.
Когато родените с лунен възел в Близнаци се възползват от шанса, откажат се от желанието си да контролират, да задават въпроси на другите за техния живот и оставят себе си отворени, за да могат да се обвързват - по някакъв начин се създават много добри взаимоотношения. Те могат да разчитат на своята собствена интуиция и да вярват, че Вселената ще им помогне, когато е необходимо да се обмени енергия между двама души. По ирония те изобщо не изпитват страх, когато другият човек им задава въпроси - това им дава възможност да споделят своята истина!
Родените със северен възел в Близнаци искат да постигнат едно по-високо ниво на общуване с другия човек. Те искат да отидат отвъд границите, до които могат да стигнат сами. Но само чрез истинска комуникация с другите, новите, по-разширени идеи и решения могат да станат очевидни.

Обществени порядки
Тези хора са били изолирани толкова дълго на планинския връх, че са забравили нюансите за това как да се свързват с другите. Те са като слон в стъкларски магазин: втурват се да осъществят своята цел с пълна липса на съзнание за деликатните чувства на хората около тях. Не знаят какво е прието от обществото и какво означават добрите маниери, защото не са свикнали да живеят с другите, които обикновено действат така, че да получат поддръжката на останалите. Да се грижат за близките си и да отделят време, за да не позволят да настъпи отчуждение у другите е ценно, тъй като изолацията ще създаде ненужни пречки по пътя към задоволяването на нечии нужди. Тези хора се учат: подходящите маниери ще им дадат сила да живеят в обществото и да печелят от това.

Езикът на тялото
Тези хора печелят, когато разбират реакциите на другите и езика на тялото. Те често са повече загрижени за своите послания, а не толкова за ефекта, който думите им имат върху другите. Могат да кажат нещо и след това да видят, че другият човек изглежда шокиран. Вместо да оставят всичко да мине от само себе си, те трябва да се опитат да изяснят ситуацията с другия човек: "Забелязах, че се отдръпна. Дали не казах нещо, от което те заболя, или те обидих?" Ако другият човек отговори с "да", хората със северен лунен възел в Близнаци трябва да продължат:
"Моето намерение не беше да те нараня, затова мисля, че се е получило недоразумение. Какво си помисли, че искам да кажа?" Почти всички проблеми, които те имат във взаимоотношенията си, обикновено се оказва, че се дължат на нехайство при общуването.
В този живот родените със северен възел в Близнаци се запознават със себе си и се учат да разбират какво означава да бъдат човешки същества. Като се поставят в различни ситуации, тяхното разбиране за човешката природа се развива. Нещо повече: всички житейски ситуации, в които са срещали трудности им помагат да научат нещо за себе си. Когато започнат да разбират себе си по-дълбоко и да осъзнават противоречието, че и те са част от човешкия опит, започват да приемат различните лица на собствената си природа. Това им помага да разберат и да приемат противоречията в другите и са добре дошли обратно в семейството на човешкия род.

ИЗЦЕЛИТЕЛНА ПЕСЕН
Тъй като музиката е могъщо средство, което емоционално ни поддържа при поемането на рискове, аз съм написала изцелителна песен за всяка група хора с еднакво разположение на лунните възли по зодиакален знак, която да ви помогне да насочите енергията си в положителна посока.

Между теб и мен
Посланието на тази песен е предназначено без усилия да пренасочи вниманието на хората, родени със северен лунен възел в Близнаци, от тяхната концепция за истината към връзките, които те имат с хората около себе си. На тази основа ще стане възможна една изпълнена с радост комбинация на взаимно разбиране и истинска обвързаност с другите и най-накрая те ще започнат да чувстват енергията на истината, която търсят.

Избрани стихове:
Имаше мигове, когато аз и ти си вярвахме
След това оставахме разочаровани.
Между теб и мен имаше недоразумение,
което е на път да се появи отново...
Но между теб и мен има магнит, който ни привлича,
Между теб и мен има път и обещания,
Между теб и мен има чувства, които ни свързват,
Между теб и мен е Любовта!

No comments: