Sunday, December 26, 2010

The true Nick: Какво е Коледа за Вас ?

The true Nick: Какво е Коледа за Вас ?: "      Коледата е ден от годината, в който човек трябва да се усмихне и да сложи ново начало на живота си. Ден, в ко..."

No comments: